Kontakt

+48 798 653 653

Yapco Group Sp. z o.o.

Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

NIP: 7011099448

REGON: 522725041

KRS: 0000985388

Agencja pełna pomysłów na upominki biznesowe,

gadżety reklamowe, materiały szkoleniowe i konferencyjne.

Yapco Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985388,

z kapitałem zakładowym Spółki w wysokości 5000 PLN.

Agencja pełna pomysłów na upominki biznesowe,

gadżety reklamowe, materiały szkoleniowe i konferencyjne.

Copyright © 2024 YAPCO GROUP SP. Z O.O.